Kantor Internerowy online - najkorzystniejsze oferty wymiany walut

Kryptowaluty – o co chodzi

Kryptowaluty – o co chodzi?

Kryptowaluty to nic innego jak cyfrowy pieniądz, pieniądz ten jednak stworzony jest z algorytmu, który pozwala kryptowalucie na autonomiczne funkcjonowanie poza systemem bankowym i bez kontroli banków centralnych. Bitcoin czyli synonim kryptowalut uruchomiony został w roku 2009 i do tej pory funkcjonuje jako najsilniejsza z ponad 100 rodzajów kryptowalut na światowym rynku. Kryptowaluty pomimo braku cechy fizyczności mogą być tak samo jak zwykłe waluty aktywem. Kryptowaluty stworzone zostały dla zaspokojenia rynku internetowego i transakcji na nim dokonywanych. Środowiska bankowe ze względu na znaczną podatność kursów kryptowalut na wahania nie uznają ich za wiarygodną metodę płatności. Nie zmienia to faktu, że granie na kryptowalutach może być bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Inwestowanie w kryptowaluty przypomina zatem grę na giełdzie na spadki i na wzrosty. Znaczny poziom wahań kryptowalut doskonale się ku temu nadaje.

Bitcoin czyli najpopularniejsza kryptowaluta kontrolowana jest przez bazę danych transakcji blockchain, która stanowi jej księgę główną. W założeniu twórców kryptowalut liczba nowych jednostek ma być stopniowo ograniczana tak aby podnosić wartość już istniejących i z tych pozostałych istniejących stworzyć towar, który swoją charakterystyką będzie odpowiadał złotu czy kamieniom szlachetnym. Uznaje się, że liczba 21 milionów Bitcoinów stanowi granicę, po której osiągnięciu nowe Bitcoiny nie będą już tworzone. Ma to zapewnić wzrost popytu na ograniczony towar a przez to podnieść jego wartość.

Podkreślić należy, że od momentu stworzenia Bitcoina ma on silny wpływ na kurs dolara jako waluty globalnej, która to waluta od roku 2009 notuje co raz to wyższe wahania. Rząd amerykański postuluje stworzenie swojej kryptowaluty, która osłabić miałaby silnego w Stanach Zjednoczonych Bitcoina. Waluta ta a raczej kryptowaluta miałaby stać się globalniejsza od Bitcoina i przejąć rynek kryptowalut co będzie mogło mieć wpływ na obecnych posiadaczy aktywów kryptowalut. Założenia utworzenia nowej kryptowaluty oparte są jednak w części na klasycznym systemie bankowym z centralną bazą stanowiącą swoistego rodzaju bank centralny kryptowaluty co całą taką operację stawia pod znakiem zapytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.