Kantor Internerowy online - najkorzystniejsze oferty wymiany walut

Kryptowaluty jak zacząć

Kryptowaluty jak zacząć

Od roku 2009 czyli powstania pierwszej kryptowaluty wytworzył się system korzystania z nich, który określa zasady użycia kryptowalut oraz ich wymiany i dokonywania za ich pomocą transakcji. Szyfrowanie kryptowalut oparte jest na tzw. hashingu i cyfrowych podpisach. Hashing to system, który poprzez weryfikację spójności danych utrzymuje strukturę blockchain i koduje adresy kont i transakcje, generując przy tym kryptograficzne „problemy”, które umożliwiają tzw. wydobycie kryptowalut i formułowanie nowych bloków w systemie blockchain. Podpisy cyfrowe umożliwiają z kolei użytkownikom dokonywanie procesów weryfikacji ich tożsamości jako właścicieli zaszyfrowanych danych bez konieczności ich ujawniania.

W tekście pojawia się również pojęcie blockchain, które również wymaga wyjaśnienia i omówienia. Blockchain to rodzaj księgi głównej, czyli listy transakcji kryptowalutowych. Poszczególne bloki składające się z ostatnich transakcji są rejestrowane i dodawane do łańcucha, a następnie przechowywane w sposób chronologiczny jako weryfikowalny zapis transakcji. Każdy komputer użytkownika kryptowalut podłączony do sieci automatycznie pobiera kopię łańcucha. Technologia blockchain tworzy zapis, którego nie można zmienić bez zgody reszty sieci.

Wielu analityków rynku jest jednak sceptyczna wobec kryptowalut traktując je jako element rosnącej od roku 2009 bańki finansowej. Obrońcy kryptowalut podkreślają z kolei, że z biegiem czasu mogą one być szerzej stosowane jako środek płatniczy. Potencjalne zastosowania technologii blockchain, kryjącej się za kryptowalutami, również warte są analizy. Możliwe, że zostanie ona przyjęta także do innych celów, w tym do transakcji prawnych, programów bezpieczeństwa i systemów głosowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że rozpoczęcie przygody z inwestowaniem w kryptowaluty obciążone jest znacznym ryzykiem, jednak obecnie wydobycie i handel kryptowalutami jak i transakcjami na nich dokonywanymi jest bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. Warto jednak przed zainwestowaniem w kryptowaluty zapoznać się podstawami rządzącymi ich rynkiem oraz z ich poszczególnymi rodzajami, tak aby zainwestować w najlepszą walutę cyfrową. Trzeba mieć na względzie, że nie można utożsamiać kryptowalut wyłącznie z Bitcoinem, na rynku istnieje bowiem szereg innych walut cyfrowych takich jak Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin czy też Ripple.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.